Efter att ha svarat på ryktet om att värva Ebba Busch Thor och tecknat sitt självporträtt i Expressens tv-hörna, berättade Mattias Karlsson för Samtiden hur han tycker media sköter sitt folkbildande uppdrag.

Det vara bara några minuter före SD presenterade sitt nya program ”Barnslig politik” i Almedalen som Mattias Karlsson intervjuades av Expressens Niklas Svensson. Tv-intervjun kom att handla mycket om rykten och så kallade avslöjanden.

Efter tv-inslaget beskriver Mattias Karlsson för Samtiden hur ofta och hur mycket han och kollegorna får chansen att prata om partiets politik.

– Jämfört med hur det har varit, så är det mycket bättre. Vi kommer ju från en situation tidigare då vi aldrig fick chansen. Så jag är glad över att vi får prata så pass mycket politik som vi får idag.

Han besväras inte av att ställas inför ”skojiga” inslag i intervjusituationer – till exempel som på onsdagsförmiddagen – teckna sitt självporträtt i en tv-sändning.

– Jag har inget emot att det blir lite personliga inslag. Det jag irriterar mig på är att man lägger så väldigt mycket fokus på olika typer av skandaler som ofta inte är skandaler ens, utan sensationsjournalistik. Där tycker jag att journalisterna i Sverige i mångt och mycket sviker sitt uppdrag i att förklara politiska skeenden och partiers ställningstagande – sådant som är väldigt viktigt för att medborgarna ska kunna bilda sig en uppfattning. Istället blir det väldigt mycket trams. Det blir ”anonyma källor säger det och det”, ”nu är det bråk där och där”. Min uppmaning är att mediaaktörerna ska skildra på djupet och förklara det som är komplext. Låt olika politiker stå emot varandra, men bedriv ingen egen kampanjjournalistik!

Han är övertygad om att väljarna föredrar att få information om det politiska sakinnehållet.

– Det är ju valresultatet i någon mening ett bevis på. Tittar man på hur vi har behandlats av kvällspressen under väldigt lång tid, så har det i vissa valrörelser bedrivits en kampanjjournalistik som saknar motstycke. Det har nästan bara handlat om negativa saker där det förekommit olika försök att karaktärsmörda företrädare eller ge sken av att partiet är i fullständigt kaos och att sönderfall hotar. Och ända har vi lyckats få väldigt bra valresultat.

Mattias Karlsson fortsätter:

– Det säger ju någonstans ändå att det är innehållet i politiken som är det väsentliga. Jag tycker också att Fi:s dåliga resultat är ett glädjande bevis på det i motsatt riktning. De har ju lyfts fram och fått vara med i en massa seriösa sammanhang, liksom i media, underhållningsprogram och så vidare. Gudrun Schyman är också en skicklig retoriker. Men ändå lyckas man inte ta sig in riksdagen eftersom politiken helt enkelt inte bär.

Idag, när Sverigedemokraterna har vind i seglen, är partiets olika företrädare i många situationer medialt högvilt. Mattias Karlsson beskriver hur han personligen hanterar att stå i rampljuset och ständigt vara påpassad:

– Det har varit väldigt extremt det senaste året. Både med tanke på att jag gått från att vara relativt anonym till att bli igenkänd av nästan alla – samtidigt som partiet går fruktansvärt bra och vi får mycket fokus.

Han menar att det är en väldigt stor omställning.

– Nu är det som det är och det gäller att göra sitt bästa. Jag är nog lite som min morfar – det är inte så mycket att grubbla över, det är bara att göra. Men det är klart att jag hade önskat att man slapp leva med livvaktsbeskydd och att man kunde röra sig mer obehindrat. Till exempel att kunna koppla av lite mer i offentliga miljöer utan att behöva tänka på att folk tittar eller tar kort.

– Samtidigt är det också mycket positivt och jag får jättemycket fin respons och beröm, något som inte människor med andra arbeten förunnas. Jag vet hur det är för min mamma och min syster som är fantastiska människor som jobbar inom vården och sliter varje dag. Det är aldrig någon som kommer fram till dem på stan och säger att de gör ett fantastiskt jobb och klappar dem på huvudet. Så någonstans får man också vara tacksam över uppmärksamheten och känna en viss ödmjukhet, kanske är det lite oförtjänt.

Mattias Karlsson övergår till att beskriva partiets nya program som utgår från vad SD tolkar som barnens perspektiv och intressen.

– Vi tycker att familjepolitiken i alltför hög utsträckning utgått från de vuxnas intressen och framförallt från ideologiska pekpinnar där barnens perspektiv får stå i bakgrunden.

– Föräldraförsäkringen är ett utmärkt exempel på det, där barnperspektivet egentligen saknas helt och hållet. Där handlar det om att man utifrån feministiska idéer om hur samhället ska vara och hur människor ska bete sig, vill tvinga föräldrar att göra på ett visst sätt. Det riskerar barnen att bli lidande av i slutänden. För i de familjer där till exempel den ena föräldern, låt säga på grund av att man har ett eget företag som kanske är i ett känsligt uppstartskede, inte kan ta ut föräldraledighet. Då tvingas barnen in i förskolan väldigt tidigt.

Det nya ”barnsliga” reformpaketet är, enligt Karlsson, tillsammans med politiken som partiet tog fram inför vårbudgeten om industrilandet Sverige, partiets fokusfrågor just nu.

– Vi vill peka på att de här sakerna hänger ihop. För det första kan man inte ha skenande kostnader inom olika områden, det måste man dra ned. Sen handlar det om att skapa välstånd. Då måste vi sätta människor i arbete, vi måste se till att näringslivet har sjysta villkor och verktyg så att vi kan fortsätta ha tillväxt. De pengar som kommer in i form av skatt ska sedan fördelas på ett så vettigt sätt som möjligt.

– Som jag ser det handlar det om att skapa ett så gott samhälle för så många människor som möjligt, säger han.

Sverigedemokraternas gruppledare beskriver också för Samtiden hur han ser på sin roll just nu.

– Jag har ansvar för att riksdagsgruppen gör sitt jobb, att gruppen trivs och mår bra och att allt fungerar, även på tjänstemannasidan. Sedan är jag också ledamot av verkställande utskottet och olika typer av ledningsgrupper, så jag har ju någon typ av ledningsansvar för partiet. Men vid sidan av kommer jag också, till dess att Jimmie säger att ”nu behövs det inte längre”, i någon mening så att säga deltidsvikariera för honom så att inte trycket på blir alltför hårt, alltför snabbt.

– Tanken är att Jimmie tar de största och de viktigaste sakerna där partiet syns mest och att jag hjälper till och stöttar lite vid sidan om.

Efter Almedalsveckan ser Mattias Karlsson fram emot lite ledighet.

– Om Gud vill och journalistkåren tillåter, så kan jag koppla av lite ett tag nu.

Sommarens planer handlar om aktiviteter med både barnen och sambon.

– Jag ska ta ungarna till Kolmården och Sommarland och så ska sambon och jag åka till Hälsingland och Hälsingehambon.

Han berättar att de förra sommaren besökta Dalarna och landskapets många kulturarv.

– Vi kör det som tradition, vi är lite kulturnördar båda två.