Bärkraften i politiken tycks vara fortsatt stark och SD tar ännu ett rejält skutt framåt i opinionen. I Demoskop/Expressen ökar partiet med tre procentenheter sedan förra mätningen. Samtidigt minskar M med lika mycket och avståndet mellan partierna halveras.

18,7 procent är den hittills högsta noteringen för Sverigedemokraterna i väljarbarometern. I denna, liksom i alla andra mätningar, fortsätter partiet att öka och utvecklingen betraktas i de flesta läger som anmärkningsvärd.

”SD:s fortsatta uppgång har utan jämförelse blivit den största förändringsfaktorn i svensk politik. På bara en månad har partiet tagit in mer än halva avståndet till M”, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop, i Expressen.

Han, liksom många andra, konstaterar att de övriga partierna inte lyckas kommunicera övertygande i de frågor som svenska folket är mest engagerade i och uttrycker stark oro för. Nämligen migrationen och dess volym, den misslyckade integrationspolitiken, tiggeriet och skolan – alla Sverigedemokraternas kärnfrågor. Hittills tycks inget annat parti än SD lyckas övertyga väljarna om styrkan i sina argument.

”Bland övriga partier syns samtidigt tecken på ett nytt förhållningssätt. Men än så länge syns inga tecken på att det gett någon opinionsvinst”, säger Peter Santesson.

Varken Anna Kinberg Batras tal i Visby om ”det nya utanförskapet” eller Stefan Löfvens retoriska krav ”gör din plikt, kräv din rätt”, renderar opinionsplus i den aktuella Demoskop/Expressen. M minskar hela 3,0 procentenheter till 23,1 procent, och S 0,4 procentenheter till 25,5 procent. Därmed minskar avståndet mellan SD och M till 4,4 procentenheter medan det just nu skiljer 6,8 procentenheter mellan SD och S.

Inte heller Annie Lööfs självkritiska ”alliansen måste utvecklas”, tycks ha gått hem. Centern noteras på en minskning om 0,7 procentenheter och stannar i denna barometer på 6,6 procent.

Två partier ligger stilla på samma nivå som tidigare, Vänstern på 6,8 procent och FP på 4,7 procent. Ebba Busch Thor tycks däremot ha fått en liten payback på sitt tal om att skicka stridsflyg mot IS. KD kan glädja sig åt en uppgång 0,5 procentenheter vilket ger partiet totalt 4,2 procent i mätningen. Miljöpartiet ökar marginellt med 0,3 procentenheter och landar på 7,1 procent.

Allianspartierna skramlar ihop 38,7 procent av opinionen medan de rödgröna noteras efter ett litet tapp på 39,4 procent.

Demoskop/Expressen 30 juni-7 juli 2015

Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?

S: 25,5 % (-0,4)

M: 23,1 % -3,0)

SD: 18,7 % (+3,0)

MP: 7,1 % (+0,3)

V: 6,8 % (+-0)

C: 6,6 % (-0,7)

FP: 4,7 % (+-0)

KD: 4,2 % (+0,5)