Som medlem i SD med föregångare sedan början av 1980-talet har det tillhört vardagen att bli anklagad för rasism. På senare år har rasiststämpels inte använts lika mycket, eftersom den inte hjälper utan monopol inom propagandaapparaterna: TV, radio, tidningar. Genom egna informationskanaler som når alltfler människor upptäcker alltfler sanningen, att det är en lögn att SD är ett rasistiskt parti. Onsdagen den 1 juli skriver kulturminister, Alice Bah Kuhnke, en artikel i Aftonbladet där hon osakligt och lögnaktigt anklagar SD för rasism.

Bah Kuhnke är arg och besviken över att SD i sitt svar på regeringens budgetmotion inte vill satsa på myndigheten med namnet ”Forum för levande historia”. Hon hävdar att myndigheten eftersträvar ökad kunskap om olika skeden i historien som enligt henne ska leda till ökad tolerans och förståelse, men vi som utgjort oppositionen vet att det primära syftet är att alla ska accepterar den politik hon och andra kulturmarxister driver. Alla som vet något om ”Forum för levande historia” verksamhet kan inte annat än beklaga att politiker använder skattemedel för att främja en tydlig politisk agenda. Varför skulle SD ge stöd till en myndighet som bildades för att koppla ihop partiet med händelser och ideologier i andra länder? SD har inget med de händelser som utspelade sig i Europa mellan år 1933-1945 att göra. SD är ett parti som kommit till som ett resultat av sjuklöverns oförmåga att lösa de problem Sverige står inför idag och deras totala brist på respekt för skattebetalarna som ständigt ska rycka ut för att propagera för deras politik, för att skyla över deras brist på verklighetsförankring.

Kulturministern är ovanligt uppriktig i sin artikel. Hon skriver ”I grunden handlar uppdraget till Forum för levande historia om synen på vikten av kunskap och värderingar. Ett samhälle fritt från rasism är inget man får till skänks, det är något vi konstant måste arbeta för att uppnå”. Myndigheten är ett instrument för sjuklövern att driva politisk propaganda genom att anklaga SD för samröre med händelser och företeelser som är partiet främmande. Jag ser inte ner på andra människor för att de har en annan hudfärg än min, jag försvarar eller rättfärdigar inga övergrepp som begicks före och under andra världskriget.

Varför kan inte SD ge sitt stöd till Forum för levande historia? Det finns visserligen inget som hindar partiet från att ge ett stöd, men det finns legitima skäl att vara kritisk till myndigheten.

1. Forskning ska drivas inom våra universitet. Den kunskap som finns om teori och metod har sedan länge varit förbehållen våra etablerade lärosäten. Det finns ingen anledning att ha en myndighet som arbetar vid sidan om universiteten. En rad stiftelser och fonder ger stöd till forskning och att fortsätta granska händelser i det förgångna är viktigt, men vi behöver ingen myndighet för att främja bra historisk forskning.

2. Sverige har redan för många myndigheter och våra skattemedel ska i första hand användas för att trygga välfärden för våra barn, äldre och inom dessa områden behövs ytterligare resurser.

3. Nya miljoner ska enligt Bah Kuhnke ge lärarna redskap att påverka barnen i våra skolor. Vi vet redan att Forum för levande historia arbetar för att motverka en förändring av svensk migrationspolitik genom ständiga ”guilt by association” aktioner. Varför ska SD ge pengar till en verksamhet vars syfte från första början varit att förminska den kritik mot migrationspolitiken som SD står för?

Forum för levande historia är en relikt från det förgångna då sjuklövern eftersträvade monopol på vad som är rätt och fel, då alla oliktänkande ska stigmatiseras och fördömas. Det är inte i första hand en fråga om att ta reda på sanningen om vad som hänt i historiens backspegel, utan syftet är att koppla samman omänskliga övergrepp med SD. Det är oacceptabelt.

Bah Kuhnke borde istället för sina osakliga anklagelser om rasism lyssna på oss. Jag gick inte med i en rörelse som var rasistiskt. Jag är med i ett parti som eftersträvar upprättelse och rättvisa. Kampen för rättvisa har varit central från första början. Det är inte rätt att genom en oansvarig migrationspolitik destabilisera Sverige. Det svenska välståndet har arbetats ihop av flera generationer i Sverige och det är inte rättvist mot nuvarande och framtida generationer att förskingra det våra fäder byggt upp. Sverige är inte hela världens socialbyrå. Välfärden måste vårdas och då krävs en förändring av migrationspolitiken.

Jag kräver upprättelse efter decennier av lögner och falska anklagelser om rasism. Att som vi gjort sedan början av 1980-talet eftersträva en migrationspolitik som i Finland har inget med rasism att göra. Anser Bah Kuhnke att Finland är ett rasistiskt land för att de fört en annan migrationspolitik än Sverige? Jag är för en nedläggning av Forum för levande historia, eftersom myndigheten är ett redskap för att inte ge mig och mina medkämpar upprättelse, för att den vill programmera våra barn att tro att det är omoraliskt att försvara sitt land och kräva en restriktiv migrationspolitik, för att den implicit anklagar svenskarna för att vara skyldig till fasansfulla händelser som vi inte varit en del av.

Bah Kuhnke visar med sin artikel att agendan inte är upplysning eller kunskap, det är propaganda. För henne finns endast en rasist och det är den som hon hävdar utövas av nordeuropéer. Att det skulle finnas en omvänd rasism vill hon inte kännas vid.

Uffe Hansen, trummis i Ultima Thule