Det negativa resultatet beror på låga elpriser och avsättningar. Det meddelar den statliga energijättens styrelse i dag.

För årets andra kvartal redovisar Vattenfall en förlust på 29 miljarder kronor. Samma period i fjol hade bolaget en förlust på 2,3 miljarder kronor. Dagens beslut innebär att tillgångar skrivs ned med 36 miljarder kronor.

I ett pressmeddelande skriver Vattenfall att låga elpriser har pressat marginalerna för den konventionella produktionen.

Den svaga lönsamheten med påföljande stängning Ringhals 1 och 2 innebär en nedskrivning på 17 miljarder kronor. Även brunkolsverksamheten påverkas kraftigt av låga priser samt ökad affärsrisk, vilket ger en sammantagen nedskrivning om drygt 15 miljarder kronor. Tillsammans med avskrivningar på 4 miljarder kronor för Moorburg samt ökade avsättningar belastas det andra kvartalet med totalt cirka 40 miljarder kronor.

– Detta är naturligtvis mycket negativt med speglar dessvärre den verklighet vi lever i, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Vidare heter det att ”den tyska regeringen har nyligen presenterat ett förslag om att överföra brunkolskraftverk till en kapacitetsreserv mot en ekonomisk kompensation till ägarna för att hålla anläggningarna i beredskapsläge. Vi bedömer att förslaget skapar förutsättningar för såväl minskade koldioxidutsläpp som försörjningstrygghet och även större klarhet i förutsättningarna för arbetet med att hitta nya ägare till brunkolsverksamheten”.

Under det aktuella kvartalet slutfördes försörjningen av Vattenfalls fossila tillgångar i Danmark. Samtidigt ökade investeringarna i vindkraft, rapporterar Vattenfall.