EU-kommissionen ger Tyskland två månader. Varningen handlar om att den planerade vägskatten på Autobahn är diskriminerande.

Autobahn har hittills varit gratis. Det vill tyskarna ändra på. I fjol presenterade landets trafikminister Alexander Dobrindt ett förslag om vägskatt.

Den tyska regeringen motiverar vägskatten med att man behöver få in mer pengar för att förbättra landets infrastruktur. Kvaliteten på de tyska motorvägarna är minst sagt varierande. Slitaget är dessutom enormt. Tyskland räknar med att dra in motsvarande 4,6 miljarder kronor per år på den nya vägskatten och tanken är att den ska gälla från 2016.

De flesta typer av vägar ska omfattas och alla förare, oavsett nationalitet, måste betala. Men för tyska medborgare sänks samtidigt fordonsskatten. Kritikerna menar att detta i praktiken innebär att vägskatten bara kommer att belasta utländska trafikanter som använder Autobahn för att transportera sig och sitt fordon via Tyskland. Utländska medborgare beräknas göra 170 miljoner resor på de tyska vägarna.

Förslaget gillas inte av EU-kommissionen. Den planerade vägskatten är diskriminerande mot andra medborgare i unionen, menar man. Tidigare har transportkommissionär Violeta Bulc varnat Tyskland för att en sådan vägskatt kan strida mot EU-regler som säger att medlemsländerna inte får diskriminera medborgare från andra medlemsländer. I förra veckan beslutade Bulc att inleda ett överträdelseförfarande mot Tyskland, det första steget mot att dra ett medlemsland inför EU-domstolen.

Nu har Tyskland två månader på sig att reagera på kommissionens beslut.

Skulle landet införa den föreslagna vägskatten överväger även Österrike och Nederländerna att dra Tyskland inför domstol.

Tyska grannländer som redan tar ut skatt på vissa vägavsnitt är till exempel Österrike, Slovenien, Frankrike och Schweiz.