Genom att förenkla regler ska det bli lättare att avhysa EU-migranter som bosätter sig olagligt på privat eller kommunal mark.

Under rubriken ”Att bekämpa utsatthet och tiggeri – ingen ska behöva tigga” presenterade Morgan Johansson, justitieminister (S), Alice Bah Kuhnke, kultur- och jämlikhetsminister (MP) samt Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S), regeringens åtgärdspaket för så kallade utsatta EU-migranter. Man berättade också om samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien.

– Vi vill att de här personerna ska få en bättre tillvaro, sa Åsa Regnér.

Justitieminister Johansson sa på pressträffen att han inte vill förbjuda tiggeriet som sådant.

– Men att utnyttja andra och tjäna pengar på andra människor, det är svårt att acceptera och det är det vi vill täppa till, sa Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att lagstiftningen för exploatering av utsatta ses över.

Ett annat förslag handlar om att det ska det bli enklare att avhysa personer som bosatt sig olagligt på privat eller kommunalmark. Utredningen ska presenteras nästa vår.

– Det handlar om mark som allmänheten inte har tillträde till. Där är lagstiftningen mer komplicerad. Markägaren måste begära in namn [på de som bosatt sig där], sedan gå till Kronofogden och betala 600 kronor per person som man vill få avhyst, sa Morgan Johansson.

Han menar att avhysningar däremot inte nödvändigtvis behöver leda till att tiggeriet begränsas.

– Men vi kan ju inte ha en ordning som gör att vi inte kan komma åt när det växer upp hundratals bosättningar. Människor måste trots allt kunna hävda sin rätt till mark.