SD-riksdagsledamoten Paula Bieler stod bland publiken och lyssnade till migrationsdebatten mellan Johan Westerholm och Hanif Bali under politikerveckan. ”Det är skönt att det börjar gå mot en mer saklig debatt även utanför oss”, sa hon.

Paula Bieler konstaterade att vissa delar av det som sades var kryddat med ironi, andra delar en upprepning av Sverigedemokraternas budskap de senaste åren.

– Jag vet att jag i den senaste debatten med Hanif Bali i riksdagen tog upp flera av aspekterna som nämndes idag och jag har också noterat att de tar upp exakt samma saker som vi har sagt tidigare, sa Bieler.

Hon efterlyste samtidigt en inbjudan, inte bara att det andra förhåller sig till Sverigedemokraterna.

– Det vore trevligt om man också bjöd in oss också i diskussionen. Vi har trots allt diskuterat de här frågorna under väldigt långt tid och har många perspektiv och idéer. Det kan finnas någonting där som även de andra partierna tycker passar dem. Men det är skönt att man börjar gå till en mer saklig diskussion, även utanför vårt parti.

Vad tyckte då Paula Bieler om Hanif Balis påstående om att det vore mer rättvist att lotta ut uppehållstillstånd direkt i Ankara?

– Han har ju rätt. Det system vi har idag gynnar de som vill utnyttja systemet. Det gynnar flyktingsmugglare och kriminella, det gynnar de som tycker att det är smidigt att ta sig till ett land bara för att leva på deras bidrag och så vidare, för att de inte vill arbeta och göra rätt för sig. Och de som flyr akut för sitt liv hamnar i närområdet eller söker sig till länder där man kan jobba sig upp i samhället och där det lönar sig att vara strävsam och jobba sig fram. Vilket det inte gör i Sverige.

Hon kritiserade samtidigt det faktum att diskussionen så ofta handlar om ekonomisk lönsamhet.

– För mig handlar det om så mycket mer. Det är viktigt att man kan få växa upp där man känner sig hemma. På något märkligt sätt har till och med borgerligheten anammat en slags marxistisk syn på att människan finns bara för att arbeta och producera istället för att se till hur vi kan skapa ett så bra samhälle som möjligt, där så många som möjligt mår bra, trivs, känner sig trygga och får ut så mycket som möjligt av livet.

– För mig är det här så självklart, politiken ska ju se till det senare, det vill säga att vi har ett så harmoniskt samhälle som möjligt. Inte sätta upp något slags abstrakt mål om att ha en så stor produktivitet som möjligt när vi mår dåligt på köpet – om det är det som är priset.