Almedalen är tapetserad med budskap om allas lika värde och vikten av att visa respekt för värdighet. Men det gäller tydligen inte Mehmet Kaplan. Han vägrade svara på Samtidens frågor och vände oss ryggen.

De tydligaste budskapen som dominerar under politikerveckan i Almedalen handlar om inkludering och allas lika möjligheter. Det finns inte en gränd i Visby som inte används till att marknadsföra dessa paradord och utbudet av seminarier är oändligt. ”Aldrig mer vi och dom – civilsamhället som mötesskapare”, ”Mångfald i arbetslivet – bryt barriärer och krossa fördomarna” är några exempel på evenemang.

Kurt Eliasson, Sabo, Mehmet Kaplan (MP), Jonas Nygren (S), Ewa Thalén Finné (M) och Caroline Szyberg (KD).

Kurt Eliasson, Sabo, Mehmet Kaplan (MP), Jonas Nygren (S), Ewa Thalén Finné (M) och Caroline Szyberg (KD).

Självklart finns även andra ämnen på agendan och under rubriken ”Kan någon bygga bättre och effektivare än allmännyttan?” diskuterade en panel på måndagseftermiddagen hur Sverige ska kunna nyproducera tillräckligt många bostäder för att möta bostadsbristen.

På plats var Ewa Thalén Finné (M), Caroline Szyberg (KD), Jonas Nygren (S) och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP). Huvudspåret handlade om bostadsförsörjningen fungerar på riksnivå, eller om det helt och hållet har blivet en kommunal angelägenhet.

Det rådde tydliga meningsskiljaktigheter runt flera punkter, inte minst möjligheterna att få fram byggbar mark, ansvarsbalansen mellan stat och kommun liksom infrastruktur. Regeringens satsning på ett nytt investeringsstöd på 3,2 miljarder – som enligt bostadsministern ska gå till ”små, klimatsmarta lägenheter till framförallt unga och studenter” – kritiserades också hårt av Moderaternas bostadspolitiske talesperson Ewa Thalén Finné:

– Det är ju pengar som i stor utsträckning kommer gå till de stora byggbolagen. Mig veterligen gör de redan stora vinster, sa hon till Samtiden efter att debatten hade avslutats.

Mellan paneldebattörerna rådde däremot enighet om vikten av att kommunerna fortsätter växa. Skälen till den akuta bostadsbristen ventilerades däremot inte.

När Samtiden sökte upp bostadsministern för att ställa några följdfrågor, vägrade han svara. Så snart han hade uppfattat publikationens namn vände han oss ryggen.

Några timmar senare gavs ett seminarium i Almedalen under rubriken ”Respekt för lika värde, frihet och värdighet – en del i det offentliga uppdraget”. I denna debatt medverkade inte Mehmet Kaplan.