Dagens unga flyttar hemifrån ett halvt år senare jämfört med hur det såg ut i början av 2000-talet. Det visar rapporten På egna från SCB.

Det blir allt svårare för unga att stå på egna ben, framförallt i storstadsregionerna där bostadsbristen är som tydligast.

Enligt en ny demografisk analys från SCB, På egna ben, flyttar unga människor i storstäderna och förorten hemifrån senare än andra unga. I denna grupp är kvinnor 22 år och män nästan 23 år när de lämnar föräldrahemmet. I mindre tätbefolkade orter är de unga omkring ett år yngre när de flyttar hemifrån.

Kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män, något som ofta hänger ihop med att kvinnor överlag är yngre när de flyttar ihop med en partner samt att kvinnor i större utsträckning studerar på annan ort, vilket kräver en flytt hemifrån.

Tittar man på vart flytten går, säger analysen att 2013 flyttade omkring hälften till ett eget boende inom hemkommunen – detta är vanligast i framförallt större städer. Bland kvinnor är de tre vanligaste kommunerna att stanna kvar i efter flytt från föräldrahemmet Umeå, Malmö och Göteborg. I alla dessa – relativt stora städer – finns högskolor och universitet samt andra studiemöjligheter. Andra kommuner som också är populära att bo kvar i för både kvinnor och män är Borås, Eskilstuna, Gällivare och Norrköping.

Enligt analysen av de som lämnar föräldrahemmet är det en större andel kvinnor som studerar, medan det är en större andel män som arbetar. Att arbeta året efter flytten hemifrån är vanligare ju senare unga flyttat hemifrån.