Statsministern kan från och med 1 juli se fram emot 4.000 kronor mer i månaden. ”Det är en lämplig nivå på höjning”, säger Ove Nilsson, ordförande i Statsrådsarvodesnämnden som bestämmer statsrådens arvoden.

Strax före midsommar offentliggjordes beslutet om årets höjning av statsrådens arvoden. Det är Statsrådsarvodesnämnden som bestämmer nivån och höjningen gäller från den 1 juli 2015.

– Det är vi som sätter statsrådens löner. De tillhör ju inget fack och har ingen anställningstrygghet, säger Ove Nilsson, ordförande i Statsrådsarvodesnämnden, till Samtiden.

För statsministerns del blir det 4.000 kronor mer till 160.000 kronor i månaden. Det är en löneförhöjning med cirka 2,6 procent. Som jämförelse kan nämnas att Stefan Löfvens tidigare arbetsgivare, IF Metall, för sina medlemmars räkning förhandlat fram en löneförhöjning på 6,8 procent i avtalsvärde för den kommande tre-årsperioden.

– Vi tittar på utvecklingen i allmänhet för olika sektorer inom svensk ekonomi och bestämmer arvodesnivån utifrån det, säger Ove Nilsson.

De övriga statsråden får ytterligare 3.000 kronor mer i arvode och kan se fram en total ersättning om 127.000 kronor i månaden.

I fjol motsvarade höjningen för statsråden samma belopp i kronor och enligt Ove Nilsson ligger arvodesnivåerna för de svenska statsråden i paritet med de i våra grannländer.

– Alla gör i stort sett likadant. Men i vissa länder kan det ingå vissa förmåner i ersättningen, som till exempel en sekreterare.