Utländska medborgare, som har bott permanent i Nederländerna länge, kan mycket mer än väl åläggas att göra ett integrationstest. Det har EU-domstolen i dag, torsdag, beslutat.

För att få status som permanentboende utlänning blev det i Nederländerna 2010 obligatoriskt för tredjelandsmedborgare att få godkänt på det integrationstest som mäter språkkunskaper och samhällskunskap.
Den fråga som EU-domstolen nu har tagit ställning är om det också av personer, som före 2010 har fått status som permanentboende utlänningar, kan krävas ett godkänt testresultat.
Saken har aktualiserats av två personer – en amerikansk medborgare och en Nya Zeeländare som har bott i Nederländerna sedan 2002 respektive 2000 – av borgmästarna i de städer de bor hade ålagts att göra provet med godkänt resultat. Men eftersom de båda redan hade fått sin status klarlagd, såg de ingen anledning till det utan drog saken till domstol, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

Deras fall hamnade så småningom vid rätten Centrale Raad van Beroep, som vände sig till EU-domstolen i Luxemburg för att få råd.
Nu har alltså domstolen konstaterat att det inte finns någonting i EU-lagstiftningen som hindrar att kravet också ska gälla personer som har bott länge i landet. Men samtidigt påpekas i domen att den uppnådda statusen som permanentboende utlänning kan inte påverkas av testresultatet; ett icke godkänt resultat får alltså inte leda till man fråntas det man redan har fått. Å andra sidan sett är det i sin ordning att den, som inte blir godkänd, får betala böter, men maxboten är, påpekar domstolen, mycket hög.

Därutöver poängterar domstolen att det inför provet måste ta diverse individuella hänsyn som till exempel ålder, analfabetism och utbildningsnivå.
Efter detta utlåtande kan nu rättens kvarnar i Nederländerna mala vidare.