Majoritetsägaren Eon förordar att Oskarshamn 2 (O2), en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk, tas ur drift tidigare än planerat.

Det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för drift av O2 efter 2020. Därmed saknas också förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020, skriver Eon i ett pressmeddelande.

Därför rekommenderar Eon det beslutande organet, OKG AB, att besluta om att ställa om pågående moderniseringsprojekt för O2 till att inleda förberedelserna för avställnings- och servicedrift av reaktorn. Exakt tidpunkt för beslut beror bland annat på kommande förhandlingar med arbetstagarorganisationerna.

– Förutsättningarna för elmarknaden har förändrats kraftigt de senaste åren. Historiskt och varaktigt låga elpriser i kombination med effektskatten på kärnkraft som nu också höjs samt tillkommande krav på omfattande investeringar medför lönsamhetsmässiga problem för framförallt små reaktorer som O2 säger Jonas Abrahamsson, VD för Eon Sverige.

O2, som tog i drift 1974, byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år och har levererat 154 TWh elenergi. Reaktorn har varit i stort behov av modernisering och byte av komponenter för att förlänga drifttiden. Samtidigt skulle det krävas stora investeringar för att O2 ska leva upp till de nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020. Jonas Abrahamsson fortsätter:

– Med de rådande ekonomiska och politiska förutsättningarna är trenden tydlig – vi kommer se färre men större reaktorer framöver. O3 som är en av Sveriges största reaktorer, och som producerar mer el än både O1 och O2 tillsammans, kommer därmed att ha en strategiskt viktig betydelse för stabiliteten i svensk elförsörjning under en lång tid framöver.

Processen för O1:s kommande servicedrift har inletts sedan tidigare. Ansökan om miljöprövning har skickats in och det är Eon:s bedömning att O1 bör tas ur drift före den planerade livslängden om 50 år. Tidpunkten för övergång till servicedrift av O1 är i nuläget osäkert men uppskattas ske någon gång i perioden 2017–2019. Exakt tidpunkt kommer att bero på hur miljöprövningsprocessen går, och vara föremål för en beslutsprocess inom OKG på samma sätt som för O2.