Regeringen går inte vidare med planerna på att ersätta det analoga FM-nätet med digitala sändningar i DAB+. Cilla Benkö, vd för Sveriges radio, är besviken.

Under lång tid har frågan om vilken teknik som ska användas för att sända radio diskuterats. Både Sveriges Radio och de privata radiokanalerna har agerat pådrivande för att ersätta det analoga FM-nätet med digitala sändningar i DAB+. Bland fördelarna nämns flera potentiella utvecklingsmöjligheter som att skapa utrymme och bredda radioutbudet med fler program och nya tjänster.

För att skapa klarhet i hur en digitalisering skulle genomföras, tillsatte den förra regeringen 2013 en utredning. En utgångspunkt som gavs var att FM-sändningarna skulle släckas 2022.

I december förra året tog den nuvarande regeringen emot utredningens betänkande. Enligt den plan som där föreslås ska digitaliseringen påbörjas 2016 och Sveriges Radios och de kommersiella radioföretagens FM-sändningar släckas 2022 eller senast 2024.

Remissinstanserna svar är delat. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) skriver på SvD Debatt att ”en av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst möjlig­heten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).”

Kulturministern lyfter också fram att den nya tekniken skulle vara en kostnadsfråga för de 5,7 miljoner svenskar som varje dag lyssnar på radio. ”I enlighet med utredarens förslag innebär en släckning av FM-nätet i praktiken att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna.”

Regeringens slutsats är följaktligen att det inte är läge att gå vidare med en övergång till DAB + för närvarande. ”En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter”, skriver Alice Bah Kuhnke.

Samtidigt flaggar hon för att regeringen kommer att följa utvecklingen i Norge som står i begrepp att släcka sitt FM-nät och gå över till digitala sändningar.

Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, menar att regeringens beslut är olyckligt för den svenska radiopubliken:

”FM-nätet är fullt samtidigt som publiken önskar fler Sveriges Radio-kanaler”, säger hon i en intervju i sr.se. Hon fortsätter: ”Vi kommer att fortsätta sända i FM-nätet. Jag utgår från att det här beslutet inte kommer påverka det. Långsiktigt kommer publiken inte att få fler Sveriges Radio-kanaler i marknätet, det är någonting vi vet att publiken efterfrågar.”