”Ökningen av asylsökande är enorm och vi jobbar dygnet runt. Bilden av oss som några slags papperskvarnar stämmer inte. Vi gör så gott vi kan”. Det sa Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till Samtiden efter ett seminarium med rubriken ”Vad är framgångsrik integration?

Måndag klockan 9.00 på Södertorget 17 i Visby lanserade Röda Korset Sveriges resultat i den internationella jämförande integrationsstudien MIPEX, en färsk forskningsrapport som ger Sverige beröm.

Dagens diskussionspunkter handlade om Sverige verkligen är ett föregångsland och innebörden av framgångsrik integration. I panelen fanns Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset. Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket, Elin Bergqvist, biträdande chef ledningsstaben Arbetsförmedlingen och Henrik Emilsson, forskare Malmö Högskola.

– Studien som presenteras idag säger att integration inte är enkelt. Den bild vi har, gemene man, stämmer inte alltid överens med hur det ser ut, alltså politiken. Sen är det en annan sak att få det att hända i verkligheten. Vi ser med oro på den politiska diskussionen som handlar om rätten att få permanenta uppehållstillstånd och att man vill göra det svårare när det gäller familjeåterförening. Det står i direkt strid med vad rapporten säger och hur man hamnar i topp av den, sa Ulrika Årehed Kågström.

Hon berättade vidare att Röda Korset finns på plats på cirka 80 procent av Sveriges asylboenden.

– Vi arbetar framförallt med att skapa en meningsfull sysselsättning och hitta vägar in i samhället för de boende.

Årehed Kågström beskrev organisations arbete med att underlätta för de nyanlända att lära sig svenska.

– Det absolut viktigaste är språket.

Asylsökande har rätt till svenskundervisningen under ansökningsperioden, det vill säga innan personen fått sitt uppehållstillstånd. Den tidiga språkträningen bekostas av Migrationsverket.

– Vi har kanske inte haft fullt fokus på det fram till nu, men kommer att satsa på språkundervisning redan under ansökningstiden, sa Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till Samtiden.

Han höll med Elin Bergqvist, biträdande chef ledningsstaben, Arbetsförmedlingen, som under debatten sagt att det finns outnyttjade resurser i Sverige.

– Här behövs onekligen insatser av människor som vet hur det fungerar i praktiken, inte bara direktiv från Rosenbad, sa Anders Danielsson.

Båda var överens om att Sverige har verktygen och strukturerna. Men Danielsson efterlyste en tydligare definition av ordet integration:

– Vilka normer utgår vi från när vi pratar om integration? Och vem är det vi frågar? Är det den asylsökande eller gästforskaren som jobbar på Kungliga Tekniska Högskolan. Den sistnämnde säger ”O ja, jag känner mig absolut integrerad, jag umgås med professorer dagligen”.

– Vi borde beforska detta mycket mer. Eftersom vi saknar en spetsigare definition av ordet integration går det också att använda forskning kring ämnet på det sätt som man själv vill. Saknar vi definition, famlar vi. Vi måste ta reda på: så här ser politiken ut – men hur ser det ut på riktigt?

Anders Danielsson sa att han och kollegorna på Migrationsverket ”löser uppgiften de fått av svenska folket via Riksdagen – om än med stora utmaningar”.

– Vi ser till att alla asylsökande får en juste prövning. Alla får tillgång till tolk, ombud och barnen blir omhändertagna.

Att det är ansträngande, att trycket ökat och att handläggningarna tar tid, står bortom allt tvivel.

– Ytterst handlar det om vilka resurser vi har. När jag började för tre år sedan hade Migrationsverket mellan 25.000 och 29.000 asylsökande. Idag har vi 80.000, sa Danielsson.

Han fortsatte med att en jämförelse:

– Det är som att Skatteverket plötsligt skulle få 12 miljoner deklarationer att granska istället för fyra miljoner.

Antalet asylsökande har alltså på tre år ökat med 200-300 procent. Dessutom bifallsnivån hög.

– Idag ligger bifallet på cirka 75 procent. Då blir det också köer, sa Danielsson.

Han fortsatte:

– Därför är det så viktigt att börja med integrationen redan från dag ett, och samarbetet med Arbetsförmedlingen är mycket viktigt.

Därmed gled diskussionen in på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och hur det ser ut i verkliga livet – i praktiken:

– Alltså, det handlar kanske inte om jobb i den vanliga svenska meningen, utan snarare om sysselsättning. Att den nyanlände kan få gå till ett jobb, möta kollegor och bli en del av det svenska samhället, sa Anders Danielsson.

För att konkretisera Migrationsverkets arbete med handläggning, ställde moderatorn frågan ”hur lång tid det tar för papperskvarnarna att mala för en asylsökande som kommer från Syrien?” Då blev generaldirektören emotionell.

– Vi är inga kvarnar! Det är ett ord som leder tanken till papperskvarnar och låter som att vi skulle vara söliga, vilket inte alls stämmer, vi jobbar dygnet runt, vi jobbar som tusan. Vi gör så gott vi kan, sa han till Samtiden efter paneldebatten.