De var utvalda av FN att få komma som kvotflyktingar till Norge. Men i själva verket var de terrorister, utsmugglade av Islamiska staten, IS, och Nusrafronten.

Som Samtiden tidigare har berättat, är det inte alltid som de ofta sjöovärdiga farkosterna på Medelhavet fylls av människor som vill till Europa, på flykt undan svält och krig. Ombord finns också personer som har en helt annan agenda: jihadister, utsända av terrororganisationer som IS för att, när tiden anses mogen, angripa mål i Europa. Det är ett scenario som Abdul Basit Haroun, rådgivare åt regeringen i Libyen, håller för högst sannolikt. Trängseln ombord och de i övrigt kaotiska förhållandena i samband med sjöresorna gör det omöjligt att skilja agnarna från vetet – att se vem som är vanlig flykting och vem som är terrorist, menar han.

Och nu har Politiets sikkerhetstjeneste, PST, norska Säpo, under två resor till Mellanöstern avslöjat att det bland  de 1 000 personer som av FN:s flyktingorgan UNHCR hade klassats som kvotflyktingar och som skulle till Norge gömde sig tiotalet terrorister från IS och den till al-Qaida knutna Nusrafronten.
− Tyvärr är det någon som försöker utnyttja och missbruka flyktingorganet, säger poliskommissarie Svein Erik Molstad till norska Dagbladet.
Några närmare upplysningar om hur avslöjandet gick till och vilka metoder som användes vill PST dock inte ge.

I januari skrev International Business Times om två personer som hade arbetat med att smuggla terrorister till Europa på båtar från Turkiet. Krigarnas uppdrag var att begå terrorattacker i Europa som hämnd för Västvärldens luftangrepp mot IS i Syrien och Irak. En av smugglarna uppgav att han hade lyckats får ombord tio terrorister på en enda båt.
Sedan inbördeskriget startade i Syrien har över 1,5 miljoner syrier tagit sig över gränsen till Turkiet. Tusentals har sedan försökt ta sig till Italien. De som överlever den riskfyllda resan över Medelhavet har sedan stora chanser att få asyl i något europeiskt land – inte minst då Sverige som sedan 2011 har tagit emot omkring 1 500 kvotflyktingar. Därutöver fanns i december i fjol cirka 60 000 asylsökande syrier plus 12 000 anhöriga till syriska flyktingar i landet. I början av december deklarerade UNHCR att 130 000 syriska flyktingar ska tas emot i andra länder fram till år 2016. För Sveriges del innebär detta ytterligare 1 500 syriska flyktingar inom den av riksdagen beslutade kvotflyktingramen.

Detta var något som i Svenska Dagbladet applåderades av den socialdemokratiske migrationsministern Morgan Johansson:
− Sverige ska vara ett land som tar emot människor som flyr från krig och humanitära katastrofer. Så enkelt är det, sa han till tidningen.
Men med tanke på de avslöjanden som tidigare har gjorts om utsmuggling av krigare och när det nu också visar sig att även FN har blivit en kanal som utnyttjas av terrororganisationer, är situationen kanske inte fullt så enkel som ministern har velat göra gällande.