− Ett nederlag för hela mänskligheten.
Så kommenterar Vatikanens statssekreterare Pietro Parolin, en av påvens närmaste män, irländarnas ja till legalisering av samkönade äktenskap.

I fredags folkomröstade Irland – som första land i världen – om landet ska lagstifta om samkönades rätt att ingå äktenskap. När resultatet kungjordes på lördagseftermiddagen utbröt ett öronbedövande jubel vid slottet i Dublin, där många tillskyndare av lagändringen hade samlats: en överväldigande majoritet, 62,1 procent, av de röstberättigande sa nämligen ja till att homosexuella och lesbiska par ska få gifta sig.

Men från Katolska kyrkan, som i så många år har haft ett starkt inflytande på Irland men som på senare tid tappat allt mer mark, kommer helt motsatta reaktioner.
− Resultatet gjorde mig djupt bedrövad, sa kardinal Pietro Parolin, när han på tisdagskvällen fick frågan av journalister, skriver den katolska nyhetsbyrån Zenit.
− Det är inte bara ett nederlag för kristna principer, utan också något av ett nederlag för mänskligheten, fortsatte han.

Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, kommenterade valresultatet med att Kyrkan måste ta denna nya verklighet i beaktande och i det ger kardinal Parolin honom delvis rätt.
− Men då i den meningen att kyrkan, som jag ser det, måste stärka hela sitt uppdrag och arbeta för att evangelisera vår kultur, sa han, och betonade att frågan om blåsa nytt liv i familjen är en hjärteangelägenhet för Heliga stolen.
Katolska kyrkans syn är att familjen måste försvaras, skyddas och stödjas eftersom den – som kardinal Parolin uttryckte det − alltid kommer att stå för mänsklighetens och Kyrkans framtid.
− Att angripa familjen vore att ta bort fundamentet för hela framtidsbyggandet, sa han vidare.
Enligt Katolska kyrkan är äktenskapet en av Gud given livslång och oupplöslig förening mellan man och kvinna och det sexuella samlivet är endast äkta makar förunnat. Utanför äktenskapet betraktas sex som en synd alldeles oavsett om det är hetero- eller homosexuella par som utövar det.

Sommaren 2013 gjorde påve Franciskus ett uttalande som många valde att tolka som ett tecken på att Katolska kyrkan skulle vara på väg att ändra sin syn på homosexualitet:
− Om en homosexuell söker Gud och hans barmhärtighet, vem är då jag att döma, löd påvens ord, som gav upphov till braskande rubriker över hela världen – inte minst i Sverige.
Men de som hoppades på en kursändring skulle bli besvikna. Att homosexuella och lesbiska personer aldrig får diskrimineras, utan på alla sätt integreras i hela samhället står klart och tydligt i Katolska kyrkans katekes. Och det var det Franciskus menade. Vidare lär Kyrkan att homosexuell läggning inte är en synd – det är däremot utlevd homosexualitet.