Medan Allianspartierna driver igenom en rödgrön budget som, enligt dem själva, är ”skadlig för Sverige”, planerar SD omfattande satsningar på svensk industri och kärnkraft.

– Vi vill se ”reshoring” istället för ”offshoring”, säger Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt, som menar att Sverige kan bli bättre på att hämta hem produktion från låglöneländer.

Fenomenet har varit tilltagande de senaste åren i länder som USA och Storbritannien. Revisionsbolaget PwC räknar med att reshoring kan leda till mellan 100 000 och 200 000 nya jobb i Storbritannien under det kommande årtiondet och i USA har bland annat Apple, världens högst värderade bolag, börjat flytta hem produktion till nya moderna fabriker i USA.

Bakgrunden är att lönekostnadens andel av produktionskostnaden har blivit allt mindre som en konsekvens av en, genom automatisering och robotisering, ökad produktivitet i tillverkningsindustrin, samtidigt som industrilönerna i utvecklingsländer har ökat.

Kombinerat med fördelarna av att ha produktionen på ”hemmaplan”: lägre valutarisker och politiska risker, mindre transportbehov, bättre kommunikation genom kulturell, språklig och tidszonsmässig närhet, har reshoring kommit att bli ett tilltagande fenomen som nu alltså SD vill att Sverige ska understödja.

SD vill även slopa fastighetsskatten på industrifastigheter, sänka elskatten för serverhallar, förbättra transportinfrastrukturen och införa industrigarantier som innebär att staten garanterar att skatteläget i framtiden inte hastigt försämras, samt bistår med stöd för industrisektorer som enbart har arbetskraftsbehov säsongsvis.

Totalt vill SD satsa fem miljarder kronor på industrin under 2016. Dessutom vill partiet slopa straffskatten på, och satsa på forskning i ny, kärnkraft. Finansiering sker genom att hålla igen på de ökande statliga kostnaderna för migration och integration.

Även om SD knappast kan räkna med stöd för sitt förslag från en riksdagsmajoritet denna gång, så menar Oscar Sjöstedt att partiets förslag inte är oviktiga.
– En majoritet av alliansväljarna skulle föredra ett samarbete med Sverigedemokraterna, säger han och påpekar samtidigt att stödet är mycket svagt för nuvarande linje där allianspartierna, på grund av Decemberöverenskommelsen, har förbundit sig att stödja en rödgrön budget som allianspartierna själva beskriver som ”skadlig”.
– Den budget som enligt Alliansen är ”skadlig för landet”, kommer de att släppa igenom, säger Sjöstedt.