För ett par veckor sedan avsierade regeringen breda skattehöjningar som ska dra in mångmiljardbelopp till statskassan. Men idag var det dags att ge tillbaka lite av pengarna.

I presskonferensen på Rosenbad sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg att Sveriges export haltar och att det råder brist på privatkapital för små- och medelstora företag.

Därför introducerar nu regeringen en ”näringslivspolitisk offensiv” med en total budget om 226 miljoner i år och 315 miljoner 2016-2018. 71 miljoner ur budgeten går till det statliga bolaget Almi Företagspartner, för att öka tillgången på riskkapital för små- och medelstora företag. Kommande år ökar tillskottet till 110 miljoner.

Dessutom skjuter regeringen till ytterligare 20 miljoner kronor till Almis rådgivning för företagare med utländsk bakgrund. Bland Sverige invandrare finns en ”potential som vi inte utnyttjar fullt ut”, hävdade Damberg.
– Framförallt för att utnyttja de handelsförbindelser och exportmöjligheter som finns där.