På skärtorsdagskvällen besökte Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson den borgerliga studentföreningen Heimdal i Uppsala för att tala om behovet av och strategier för en svensk konservativ rörelse.

Intresset för Karlsson var enormt bland Uppsalas studenter som fyllde Heimdals föreningslokal till bristningsgränsen.

– Jag tror att det är besöksrekord i föreningens moderna historia, om man ser till de senaste 10-20 åren, säger Heimdals ordförande Christoffer Orméus om Mattias Karlssons besök.

Under föredraget talade Karlsson bland annat om vad han ser som den svenska konservatismens historiska misstag och vad som behöver ske för att konservatismen åter ska bli en kraft att räkna med. Han påpekade att konservatismen måste vara pragmatisk och medkännande och fokusera på att utmana vänstern i värdefrågor.

Han anklagade borgerligheten för att lida av ”Stockholmssyndrom” och att bara administrera vänsterns landvinningar utan vilja eller mod att förändra.

Vad var det viktigast du fick sagt idag?
– Att den konservativa rörelsen måste ta kampen med vänstern och liberalismen på alla arenor i samhället. Jag tror inte att det går att begränsa sig till bara en debatt i nationella och lokala parlament. Det är en kamp om värderingar som måste föras i det civila samhället och den kulturella sfären, berättade han för Samtiden efter föredraget.

Vad säger det om samhällsklimatet att du får komma hit?
– Det är väl ett tecken på någon form av töväder, det hade nog inte varit möjlig för tio år sedan. Det är speciellt roligt eftersom det är en så anrik konservativ förening som bjuder in. Jag tror det finns ett ömsesidigt intresse och behov av ökade kontakter mellan den konservativa delen av borgerligheten och Sverigedemokraterna som är det mest uttalade konservativa partiet i svensk politik.

Alla är dock inte nöjda med att Heimdal bjudit in partiledaren för Sveriges tredje största parti för att tala. Den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus skrev tidigare i veckan i den uppsalensiska studenttidningen Ergo att Heimdal ”genom att bjuda in Karlsson bidrar … till en normalisering av den typ av intolerans och främlingsfientlighet som Sverigedemokraterna står för”.

Heimdals ordförande Christoffer Orméus tar dock lätt på vänsterkritiken:
– Vi har bjudit in partiledare för alla riksdagspartier. Att bara två ville komma tycker vi såklart är tråkigt. (Göran Hägglund (KD) är den andra reds.anm.) Men vi tror det är viktigt med en fri debatt och att bjuda in alla.

Inte heller Mattias Karlsson är särskilt imponerad:
– Det är väl ganska typiskt för dagens vänster att man demoniserar och försöker utestänga dem som tycker annorlunda från det offentliga samtalet istället för att bemöta dem, säger han