– Vi börjar nu leverera, säger finansminister Magdalena Andersson om regeringens vårbudget som presenterades under förmiddagen.
– Statsbudgeten ska återspegla det samhälle man vill ha. Vi är glada att regeringen har valt att lyssna på oss, menar Vänsterpartiet.
– En budget av höjda skatter och svikna löften, anser Sverigedemokraterna.

När regeringen presenterade sin vårbudgetproposition stod det tydligt att fokus ligger på ekonomisk utjämning. Centralt är att ungdomar, samt de som betalar hög inkomstskatt, ska stå tillbaka när satsningarna ökar på ny invandring och på invånare med låg deklarerad inkomst. ”Ett Sverige som håller ihop”, sammanfattar regeringen strategin, vars utfall tydligt illustrerades under förmiddagens presskonferens.
Screenshot_15_04_15_12_18
Förlorare är framförallt arbetande ungdomar under 26 år, för vilka regeringen nu höjer arbetsgivaravgiften med över 17 miljarder kronor per år.
Vinnare är arbetslösa som nu får en höjd arbetslöshetsersättning från max 760 kronor per dag till max 910 kronor.

Men de allra största vinnarna är de nya svenskar som kommer till Sverige som asylsökanden. Under budgetperioden 2016-2019 satsar regeringen hela 250 miljarder kronor på utgiftsområdena 8 och 13, som innefattar migration och integration.
En budgetering som bygger på prognosen att oroligheterna i världen avtar efter nästa år, varpå flyktingströmmarna minskar:

År 2014 uppgick genomsnittligt antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem till 61 900 och de beräknas gradvis öka så att det 2016 uppgår till 101 500, för att därefter sjunka och 2019 uppgå till 55 300.

För att få ihop plus och minus har regeringen dessutom backat från flera vallöften, något som Sverigedemokraterna reagerar starkt på.
– Det är en budget av höjda skatter och svikna löften, menar partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt och exemplifierar:
– Förbifart Stockholm, Bromma flygplats, ROT-avdraget, bensinskatten överskottsmålet. Där man då har ändrat sig på punkt efter punkt.

Särskilt saknar Sjöstedt satsningar på industrin, som nu istället, enligt Sjöstedt, får försämrade villkor. Och trots en bred demokratisk majoritet i riksdagen som motsätter sig regeringens budget tror han att den går igenom.
– Alliansen tycks sakna självförtroende helt och hållet. De har lagt sig platt för regeringen, menar Oscar Sjöstedt.

Men regeringens stödparti, det öppet marxistiska Vänsterpartiet, är desto nöjdare med dagens budgetförslag.
– Statsbudgeten ska återspegla det samhälle man vill ha. Vi är glada att regeringen har valt att lyssna på oss, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson i Vänsterpartiet, till Aftonbladet.