Regeringen har flaggat för att slopa överskottsmålet och nu föreslår det S närstående fackförbundet LO att staten under denna mandatperiod ska öka sin belåning med över 500 miljarder och låta nästa regering betala.

I förra veckan meddelade regeringen att man vill skrota överskottsmålet till förmån för ett ”balansmål” och därmed svika ännu ett vallöfte. Syftet är att kunna öka de offentliga utgifterna utan att behöva finansiering.
Nu vill det socialdemokratiska facket LO gå ett steg längre.

”Det krävs konstruktiva idéer för att lösa upp den gordiska knuten och få på plats en mer adekvat finanspolitik.”, skriver LO i SvD Opinion. Den ”gordiska knuten” är överskottsmålet som LO inte ens, likt regeringen, vill ersätta med ett ”balansmål” – fackförbundet vill att regeringen ska gå från ett överskott om en procent till ett underskott om hela tre procent.

I praktiken skulle förslaget innebära att staten gör ett underskott nästa år på cirka 170 miljarder mer än vad det nuvarande överskottsmålet tillåter – och totalt över 500 miljarder i underskott 2016-2018 som nästa regering skulle få betala.

Anledningen till varför man föreslår en gräns på minus tre procent är att större underskott än så strider mot EU:s regelverk. De omfattande nya krediter som LO föreslår att staten tar upp, vill man spendera på ökad konsumtion och investeringar.

Betalning ska ske under nästa regering i form av skattehöjningar: ”Lösningen är att införa utgiftsreformerna vid ett tillfälle och finansieringen i form av skattehöjningar vid ett senare tillfälle.”. Med ”senare tillfälle” menar LO ”runt år 2018”, dvs ungefär när nuvarande mandatperiod tar slut och en ny regering bildas.