Våld mot personer som publicerar bilder på Mohammed är inte ok. Det anser en majoritet av brittiska muslimer. Samtidigt finner nästan 80 procent sådana bilder djupt kränkande, visar en färsk undersökning.

Med start den 26 januari – nästan tre veckor efter terrorattentaten mot Charlie Hebdo och den judiska kosherbutiken i Paris – och fram till den 20 februari genomförde ComRes, på uppdrag av det brittiska public service-företaget BBC, en undersökning bland muslimer i landet. 1 000 personer svarade på olika frågor om bland annat våldsyttringar, upplevd diskriminering och om förhållandet till det brittiska samhället.

När det gäller just attacken mot Charlie Hebdo – där tolv personer dog och elva skadades – säger faktiskt var fjärde tillfrågad, eller 27 procent, att de kunde känna någon form av sympati för motiven bakom attentatet. Det är dock en uppfattning som inte delas av det stora flertalet: två tredjedelar, eller 68 procent, säger att våld mot personer som publicerar bilder av profeten aldrig kan rättfärdigas.
Noteras kan att en fjärdedel, 24 procent, anser det motsatta. Övriga vägrade att svara på frågan eller uppgav att de inte visste. 32 procent svarade att de i alla fall inte var förvånade över attentatet mot tidningen.

När det gäller frågan muslimskt krig mot Västvärlden och dess intressen är motståndet kompakt: 85 procent av de tillfrågade muslimerna säger blankt nej, medan bara en av nio säger sig vara positivt inställd till något sådant.
När det kommer till problemet med imamer som predikar att våld mot Väst är berättigat, är skillnaderna i uppfattning inte så stora. I och för sig anser nästan hälften, 49 procent, att något sådant inte hör ihop med den muslimska huvudfåran, men det är något som 45 procent inte håller med om.

En stor majoritet – 95 procent – känner lojalitet mot Storbritannien, bara sex procent hävdar motsatsen och nio av tio tillfrågade anser att muslimer som lever i Storbritannien i alla lägen måste lyda landets lager.

Frågan om fördomar mot islam gör det svårt att vara muslim i Storbritannien besvaras jakande av 46 procent – alltså av fler än två av fem. Av undersökningen framgår att nästan hälften av de brittiska muslimerna känner sig diskriminerade på grund av sin tro och att intoleransen i landet växer.

Ungefär 35 procent uppger sig känna att de flesta britter inte litar på muslimer och enligt en femtedel av de tillfrågade kan den liberala Västvärlden aldrig bli förenlig med islam.

Av de muslimska kvinnor som deltog i undersökningen uppgav 20 procent att de känner sig otrygga i landet medan bara tio procent av männen säger sig känna det samma.