Medan flertalet av Europas ledare talar om ökad tolerans efter terrorattacken tidigare i veckan, vill istället den ungerska regeringen lyfta invandringsfrågan på europeisk nivå. Och föreslår ett stopp för den utomeuropeiska invandringen.

Uppåt en och en halv miljon människor demonstrerade idag för frihet i Paris. Regeringschefer och representanter från ett 50-tal länder deltog och uttryckte överlag stöd för den analys av omständigheterna kring terrorattacken som har varit dominerande i etablerade europeiska medier och bland de politiska eliterna. En analys som går ut på att terrorism måste bemötas med mer ”öppenhet” och ett hårdare bekämpande av islamkritik, snarare än misstänksamhet och åtstramade gränser.

Men en regeringschef stack tydligt ut med en helt annan tolkning av situationen. Ungerns premiärminister Viktor Orban menade istället att invandringen är roten till de religiösa och etniska motsättningar som bland annat legat till grund för det senaste attentatet i Paris.

Nu vill den ungerske regeringschefen se en ”öppnare, ärligare och mer rättfram” diskussion om invandringen och relaterade kulturella problem. Viktor Orbán hoppas att en ”sansad analys av de senaste händelserna ska föra in de europeiska ledarna och Bryssel i en riktning av striktare migrationspolitik”.
– Det måste vara tydligt att vi inte kommer tillåta, åtminstone inte så länge som jag är premiärminister och den här regeringen är kvar, att Ungern blir ett mål för invandrare, sa Orbán i Paris och fortsatte:
– Vi vill inte ha en betydande minoritet med annorlunda kulturella särdrag eller bakgrund som bor bland oss – vi vill att Ungern ska fortsätta vara som Ungern är.

Samtidigt är Viktor Orbán tydlig med att enskilda terroristhandlingar eller kulturella krockar inte är de enda problemen med icke-västlig invandring.
– Ekonomisk invandring är dåligt för Europa och för bara med sig problem och faror för de europeiska folken, så invandringen måste stoppas, detta är Ungerns position.

Orbán har många gånger försökt lyfta frågan på europeisk nivå, men utan något större gehör. Så sent som i fredags sa han i ungersk radio att invandringen riskerar undergräva nationalstaten:
– Tiden kommer då den etniska grunden för nationalstaten kan ifrågasättas. Vill vi det?, sa han då i ungersk radio och avslutade:
– Vi vill inte göra Europa till ett USA.