Ett handikappat barn var inte vad beställaren hade tänkt sig. Med orden: Vem vill ha en dräglande grönsak till dotter?, tackade kvinnan nej till den baby surrogatmamman hade fött åt henne.

För någon månad sedan skrev Samtiden om Gammy, tvillingpojken som hade Downs syndrom och ett svårt hjärtfel och som därför ratades av ett australiensiskt par efter att han fötts i Thailand av en surrogatmamma.

Fallet vållade ett internationellt ramaskri och inte minst sattes fokus på de problem som surrogatmödraskap kan innebära. Och nu har historien upprepat sig i Storbritannien; en tvilling – en helt frisk pojke – fick de nya föräldrarnas gillande, medan hans syster avvisades. Hon, som för att undvika identifiering, bara kallas Amy, föddes med Dystrofia myotonika, en neuromuskulär sjukdom, skriver Daily Mail.
Och detta var något som det barnlösa par, som genom en annan kvinnas försorg nu skulle bli föräldrar, inte hade tänkt sig. Pojken tog de med sig hem, medan Amy valdes bort.

Den biologiska mamman, som hade fått lite drygt 135 000 kronor för att täcka alla utgifter, säger till tidningen att hon aldrig kommer att glömma de ord – som förmedlades i telefon – med vilka den tilltänkta nya modern ratade Amy: att hon bara var en dräglande grönsak som ingen skulle vilja adoptera.

Det var efter att historien om Gammy blev känd som Amys mamma, Jenny, valde att ta bladet från munnen och berätta vad som hade hänt henne och hennes make, Mark.
− Vi är levande bevis på att det som hände Gammy i Thailand också kan hända i Storbritannien, säger hon.

Hon berättar att hon gick med på att bli surrogatmamma därför att hon ville hjälpa en annan kvinna som själv inte kunde få barn. Genom en organisation som hjälper barnlösa par kom Jenny och Mark i kontakt med flera möjliga föräldrar, men valde till slut ut ett par och skrev ett surrogatavtal. Brittisk lag förbjuder kommersiellt surrogatmoderskap medan däremot den kvinna som föder barnet får betalt för sina utgifter.

Jenny blev gravid med tvillingar som sex veckor före den planerade födseln fick förlösas med akut kejsarsnitt. Amys medfödda sjukdom innebär att hon måste ha hjälp med att andas och hon fick stanna på sjukhuset medan hennes bror kunde åka hem. Enligt Jenny var det när hon ringde för att meddela de tilltänkta föräldrarna om flickans handikapp som den nya mamman jämförde henne med en grönsak som ingen vill ha.

Amy ska nu stanna hos sin biologiska mamma och familjens övriga barn. Enligt lagen är en brittisk surrogatmamma juridisk mor till det barn hon föder tills hon, efter förlossningen, överför sina rättigheter till de nya föräldrarna. Fram tills att hon har undertecknat de handlingar som krävs har hon rätt att behålla sitt barn, även om de båda inte är genetiska släktingar.

Likaså är barnets rättslige far surrogatmammans make eller registrerade partner, förutsatt att de juridiska rättigheterna inte har lämnats över. Om surrogatmamman däremot inte har någon partner, har barnet heller ingen rättslig pappa.
Enligt brittisk lag är ett avtal om surrogatmoderskap heller inte bindande, även om ett kontrakt har upprättas med de tilltänkta föräldrarna och de också har stått för diverse kostnader.