− Detta är antisemitism i sin renaste form! Det säger Jesper Kurt-Nielsen, en av de många danskar som polisanmält Facebook-gruppen ”Död åt judarna”.

Gruppen, som hade 70-talet medlemmar, är nu stängd och Köpenhamnspolisen är i gång med efterforskningar, skriver Jyllands-Posten. Till tidningen säger polisinspektör Bent Isager-Nielsen att gruppen och dess budskap har lett till en rad polisanmälningar.

En som har reagerat mycket starkt är Jesper Kurt-Nielsen, museiinspektör på Nationalmuseet. Hans uppfattning är att antisemitismen breder ut sig i Danmark och att det finns människor som börjar uttrycka sig onyanserat om judar som förväxlas med staten Israel.
− Om man startar en Facebook-grupp som heter ”Död över judarna”, är det att koppla judarna till en folkgrupp som man önskar se utrotad. Det är antisemitism i begreppets rena form, säger Jesper Kurt-Nielsen, som konstaterar att det hade varit en helt annan sak om budskapet i stället hade varit ”Ned med Israel”.

Och han varnar för vad antisemitism kan leda till – vilket historien också tydligt har visat. Därför menar han att kampen mot antisemitism ständigt måste föras. Ett sätt är naturligtvis att undervisa i skolorna. Men han slår också fast att det faktiskt är varje människas skyldighet att resa sig upp och slåss mot judehatet när det dyker upp.
− Det räcker inte med att myndigheterna gör det. Den vanliga medborgaren har också en plikt att ta initiativ för att bekämpa fenomenet. För antisemitism är inte endast ett brott i juridiska sammanhang. Det är ett brott – punkt och slut. Och ser man ett brott begås ska man medverka till att stoppa det, säger han.

När det gäller att identifiera vilka som står bakom den växande antisemitismen i Danmark, och vilka motiven är, tycks Jesper Kurt-Nielsen inte tveka:
− Det verkar som om några med uppehållstillstånd i Danmark har flytt från en konflikt i Mellanöstern men nu vill föra konflikten vidare här i landet. Men vill man det, har man fortfarande inte flytt från konflikten.