En miljard kronor ska gå till en ”välfärdsfond” för köp av skolor, äldreboenden och vårdcentraler. Dessutom ska den statliga banken SBAB bistå med lån till personal i verksamheterna som vill köpa upp sin arbetsplats.

– Vårt mål är inte att det ska bli som förr. Det som är gemensamt för riktigt bra välfärd är stolt och kunnig personal som har ansvar och inflytande, säger Jonas Sjöstedt till DN.

Driftsformen som Vänsterpartiet föreslår är icke-vinstdrivande personalkooperativ och samtidigt med satsningen vill man förbjuda vinster i välfärden och därigenom stoppa privata investeringar i sektorn.

Branschorganisationen Vårdföretagarna totalsågar dock Vänsterpartiets förslag, som man menar handlar mer om ideologi än kvalitet på verksamheten.