Finansminister Anders Borg talade idag i Almedalen om det ekonomiska läget och åtgärder:
-Vi påverkas av svag utveckling i omvärlden vilket gör att tillväxten kommer bli runt 2,5 procent i år. Nästa år drygt 3 procent. Det betyder att vi har ett begränsat reformutrymme.

Trots dessa något dystra pronoser upprepade finansministern Alliansens nya satsning ”Sverigebygget” som kommer kosta 400 miljarder fram till år 2035. Nya stambanor över mellersta och södra Sverige, ökat bostadsbyggande, förtätning och mer kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och Malmö samt en ny förbindelse till Danmark.

Anders Borg pekade på utmaningar i arbetsmarknadspolitiken; låg sysselsättning bland utrikesfödda och ungdomar som beror på strukturella brister oavsett konjunkturläge.

Med vid presentationen fanns även den danska riksbankchefen Per Callesen. Borg hänvisade till de mer positiva danska siffrorna över ungdomsarbetslöshet som visar på möjliga utvägar, som flexibel arbetsrätt och lärlingsskap. Även i Tyskland finns liknande traditioner i företagsvärlden som innebär större ansvar för att anställa och utbilda ungdomar.

Callesen tackade för berömmet med att ge Sverige en eloge för hur vi bekämpat bostadsbubblor och finanskriser sedan 1990-talet. I hans jämförelse mellan Danmark, Sverige och några andra OECD länder så står våra länder fram som särskilt framgångsrika trots omvärldens påfestningar.
-Vi kan vara ganska nöjda i Danmark och Sverige, sa han.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth kommenterade också finansministerns genomgång av ekonomin. Hon hävdade att företag redan idag lider av brist på rätt personal. De arbetslösa med rätt kvalifikationer är för få. Man gör invandrare en björntjänst genom att låta dem gå utan sysselsättning menade hon och nämnde Skåne som särskilt utsatt.

Hon tog även upp ränteavdragen på bostadslån som något för Anders Borg eller hans efterträdare att ta tag i. Amorteringskrav på bolån kanske är rätt nu menade Winsth, vilket finansmininstern instämde i.
-I början av augusti kommer Riksbanken och Finansinspektionen med besked om amorteringkrav för bolåneinnehavare men ett beslut kommer efter valet. Troligen i november, sa Anders Borg.

Han nämnde slutligen att Sverige importerar arbeslöshet genom den stora invandringen.
-Man ska inte överdriva läget men visst tar det några år för invandrare att hitta jobb, sa finansministern. Plats finns här för Sverige är verkligen inte överbefolkat.