SD-topp anser att det svenska etablissemanget försöker utradera traditioner, moral och värderingar i en kulturrevolution som bär likheter med den kommunistiska i Kina. Förespråkar en konservativ motkraft för folk och nation.

Sverigedemokraten Mattias Karlsson, som brukar betraktas som partiets chefsideolog, argumenterade i ett tal inför Sverigedemokratisk Ungdom i Almedalen för att det svenska etablissemanget håller på att genomföra en kulturrevolution. Enligt Expo sa Karlsson att man utraderar gamla traditioner, gammal moral, värderingar och sedvänjor.

– Sverige behöver en pragmatisk ansvarstagande konservatism som står upp mot de här krafterna som försöker förtära det som gör oss till ett folk och nation och som håller oss samman, var Karlssons analys, som fortsatte med att jämföra etablissemangets strategi med den makten hade i Kina genom den kinesiska kulturrevolutionen.

Mattias Karlsson är även grundare av Kulturföreningen Gimle som främjar och levandegör det svenska kulturarvet. I sin tidigare roll som Sverigedemokraternas kulturpolitike talesperson har han deltagit i många debatter om svensk kultur. Nedan en debatt om statliga kulturmedel mellan Karlsson, som vill öka anslagen till det svenska kulturarvet, och generaldirektören för Sveriges hembygdsförbund Jan Nordwall, som inte anser att det går att definiera svensk kultur som något annat än det ”mångkulturella samhället”.