”Motbjudande”. ”Galet”. ”Det har gått för långt”. En annons från en dansk resebyrå som erbjuder par att resa till på Cypern där de kan välja barnets kön och undvika ärftliga sjukdomar har vållat häftig kritik.

För ett par veckor sedan gick resebyrån KirurgiRejser – med säte på Frederiksberg, den lilla ”enklaven” som både är en stadsdel i Köpenhamn och en egen kommun – ut med en stor annonskampanj i danska dagstidningar. För mellan 10 500 och 45 000 danska kronor kan par resa till en fertilitetsklinik på Cypern, där de kan välja om det kommande barnet ska vara en pojke eller en flicka. Men inte nog med det: enligt annonsen garanterar kliniken, North Cyprus IVF Center, att barnet inte kommer att drabbas av några ärftliga sjukdomar liksom att det inte är någon väntetid på donatorägg, skriver Jyllands-Posten.

Dansk lag tillåter inte selektering av kön om det inte handlar om att undvika könsbundna, svåra ärftliga sjukdomar, men några sådana restriktioner finns inte på Cypern.

Till tidningen säger företagets chef, Atef El-Kher, att annonsen redan har resulterat i förfrågningar från flera danska par. Den cypriotiska kliniken tycks dock ha varit ett populärt resmål redan utan annonskampanj, för enligt resebyråchefen har 200 danskar under de senaste fyra, fem åren på egen hand sökt sig dit för behandling, som i några fall även har inkluderat könsselektering.

Men annonseringen har utlöst en proteststorm i Danmark, inte minst då i läkarföreningen Dansk Fertilitetsselskab, vars ordförande, Søren Ziebe, som också är klinikchef på Rigshospitalets Fertilitetsklinik, helt dömer ut den. Att könsselektera bara på grund av föräldrars önskan om ett visst kön ser han som helt ”förkastligt”. Dessutom är han mycket tveksam till den teknik som klinken använder för att sortera sädesceller.
– Den är odokumenterad och ingen vet något om eventuella biverkningar, säger han till tidningen.
Och garantin, att barnet ska vara fritt från ärftliga sjukdomar, avfärdar han som ”vilseledande”.

Också från Det Etiske Råd, som i Sverige motsvaras av Statens medicinsk-etiska råd, SMER, höjs kritiska röster och att föräldrar väljer bort ett bestämt kön ser ordföranden, Jacob Birkler, som ”problematiskt”. Han tar avstånd från tanken att ett barns kön skulle vara mer värt än ett annat, och det avgörande för honom är att barnlösa ska få hjälp med att få ett barn och inte ett bestämt kön.

Men frågan är hur pass stort danskarnas intresse egentligen är för könsselektering. Enligt den kristna dagstidningen Kristeligt Dagblad får landets privata fertilitetskliniker bara ett par förfrågningar om barn av ett visst kön varje år, och Søren Ziebe säger att han aldrig har hört talas om någon förfrågan. Men samtidigt slår han fast att han därför inte kan uttala sig om den verkliga omfattningen.

Icke desto mindre ser han den nu uppkomna diskussionen som viktig, inte bara på grund av de etiska frågor som nu nu kommer i fokus utan även för att den väcker tankar och frågor kring de utländska klinikernas förfaranden och metoder.
– Vi vet ju egentligen inte om i vad mån de är dokumenterade eller ansvarsfulla, säger han.
En jurist på Sundhedsstyrelsen, dansk motsvarighet till Socialstyrelsen, ska nu se närmare på om KirugiRejsers annonsering bryter mot dansk lag.