”Hämndporr” blir allt vanligare i Storbritannien. Nu överväger regeringen en lag som ska stoppa män från att lägga ut komprometterande bilder av sina ex på nätet.

Hämnd kan ta sig många uttryck. Ett sätt som blir allt vanligare i Storbritannien är att män som fått på båten, lägger ut pornografiska bilder av sina tidigare fruar och flickvänner på nätet. Har en bild väl hamnat där, är det praktiskt taget omöjligt för offret att få bort den. Konsekvenserna för den som drabbats kan bli förödande; karriärer kan gå i stöpet och relationer gå i kras.

Experter har länge varnat för att allt fler ägnar sig åt detta nya sätt att ”ge igen”, och signalerna har nu nått maktens boningar. Justitieminister Chris Grayling säger till The Telegraph på nätet att regeringen kommer att ha ”en allvarlig diskussion” om hur man ska kunna ändra lagen, allt i syfte att skydda kvinnor.

Nu gällande lagar omfattar inte bilder utan bara skrivna otidigheter eller sexuella trakasserier, som pågått under längre tid. Men nu kommer Justitiedepartementet att titta närmare på hur de lagar som gäller sexualbrott kan ändras så att de också omfattar sex-fotografier som spritts utan personligt medgivande.

Initiativtagare till lagändringen är Maria Miller, konservativ tidigare kabinettsminister, som kräver att stopp för detta – som hon beskriver det – ”förfärliga beteende”.