FN:s världshälsoorganisation WHO gav ut en rapport i veckan som förordar avkriminalisering av narkotika uppger The Economist. Syftet är att motverka spridning av HIV inom vissa nyckelgrupper: homosexuella män, sprutnarkomaner, fångar, prostituerade och transpersoner.

Den nya drogliberala linjen, som är understödd av den vänsterliberala lobbyisten och medfinansiären George Soros, strider mot Förenta Nationernas egen konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa substanser från 1988.

I den nya rapporten rekommenderar WHO sina medlemsländer, där Sverige är en av de mest engagerade och generösa, att arbeta för så kallad ”harm reduction” – det vill säga att avskaffa lagar för att lättare nå missbrukare. Frivillig behandling rekommenderas istället för att straff och tvångsvård. Samtiden har utan resultat sökt ansvarig minister Maria Larsson för en kommentar kring vad denna policyändring skulle innebära för Sveriges del.

WHO förespråkar även att prostitution – kallat ”sexarbete” i texten – avkriminaliseras. Utökade sexuella rättigheter för homo- och transsexuella förespråkas också. För Sveriges del kan vår sexköpslag vara ett slags kriminalisering som skulle kunna strida mot WHO:s nya riktlinjer medan vår tolerans för HBTQ- personer är i linje med WHO:s rekommendationer. I andra delar av världen kan dock läget var det omvända med legal prostitution men förbud mot homosexualitet

Sammantaget är alla dessa sexuella grupper, inklusive sprutnarkomaner och fångar, genom sina beteenden utsatta för risk att få och sprida HIV. Enligt WHO sker hälften av alla nya HIV-infektioner i dessa grupper. I Afrika, Centralasien och Östeuropa i ännu högre grad. Den oproportionellt stora smittospridningen inom och via dessa riskgrupper har lett till kursändringen från WHO.