Det är bäddat för juridisk strid i Kanada. Som första provins i landet har Quebec sagt ja till eutanasi, men beslutet är överklagat då dödshjälp strider mot grundlagen.

När parlamentet i Quebec – Kanadas till ytan största provins i landets östra del – nyligen röstade för att införa eutanasi var uppslutningen bred; 94 ledamöter sa ja, medan bara 22 var emot.

För att kunna få den injektion som utsläcker livet måste personen i fråga vara vuxen, obotligt sjuk, vid sina sinnes fulla bruk samt ha konstanta och outhärdliga fysiska och psykiska smärtor, skriver BioEdge på nätet.

Carole Poirier, från det provinsiella socialdemokratiska Parti Quebecois, PQ, var mycket belåten med beslutet, som hon menade är ett bevis på hur fantastiskt och annorlunda Quebec är.

Genom beslutet sällar sig provinsen nu till de tre europeiska länder som har legaliserat dödshjälp: Nederländerna, Belgien och Luxemburg. I grannlandet USA tillåter staterna Washington och Oregon, som båda ligger i nordvästra USA och nära den kanadensiska gränsen, assisterat självmord men inte eutanasi.

Men frågan är om dödshjälpsförespråkarna i Quebec har tagit ut segern i förskott. Enligt grundlagen är brottsbalken en federal angelägenhet som förbjuder eutanasi. För att komma runt det problemet talar man i lagstiftningen inte om dödshjälp utan använder i stället den förskönande omskrivningen ”medicinsk hjälp vid döendet” och hävdar att det är fråga om en hälsofråga och ingen kriminell handling.

Ett överklagande till Kanadas Högsta domstol är nu på gång. En husläkare och en handikappad kvinna hävdar att eutanasi absolut inte är läkarvård, att lagen är grundlagsstridig och att läkarna skulle komma att handla i strid med såväl etiska riktlinjer som strafflagen.