Mohamed Omar

Jihad mot julen

Julen är provocerande för vissa muslimska aktörer. De som förbjuder sina muslimska bröder och systrar att fira svenska högtider som jul och lucia får märkligt n...

Mohamed Omar

Poet, kulturskribent