onsdag, 7 december, 2016
©Samtiden

Lektion i demokrati: Hat mot SD

Bilderna talar sitt tydliga språk. Eleverna visade finger och gjorde allt för att störa SD:s torgmöte. Medföljande lärare såg inget, hörde inget. Det var först efter polisens ingripande som han agerade. Men enligt Skolinspektionen har Malmö stad inte brustit i tillsynsansvar.

− Man blir ledsen, liksom. Här pratar skolan om värdegrunden och så ljuger alla, säger Nima Gholam Ali Pour, sverigedemokrat och lärarstuderande i Malmö.

Den 21 maj, några dagar före valet till EU-parlamentet, hade Sverigedemokraterna, omgivna av ett stort polisuppbåd, torgmöte på Limhamn. Nima Gholam Ali Pour, som själv har rötterna i Iran, var en av deltagarna. Som sverigedemokrat hade han redan innan dess flera gånger fått smaka på motdemonstranters avsky, men det som mötte honom här, i ett av Malmös lite ”finare” områden, tog honom hårt.

Åtföljda av en lärare kom en grupp – en klass sades det – unga killar från närliggande Linnéskolan för att, som det hette, ”exemplifiera demokratibegreppet”.
Ali Gholam Ali Pour ställer sig frågande till mycket kring skolans agerande denna dag.

− För det första: killarna var mycket aggressiva och stökiga och gjorde allt för att störa oss, bland annat genom att visa fingret. Polisen fick gå emellan dem och oss för att skydda oss. Den vuxne person som var med, och som, skulle det visa sig, var deras lärare, reagerade först över huvud taget inte. Det var först när polisen sa till honom som han tog med sig gruppen och gick, säger Nima Gholam Ali Pour, som tycker att det är en märklig undervisning i demokrati om läraren anser att det är OK att eleverna gör obscena gester.
− Jag anser inte att det är acceptabelt, tillägger han.

Demokratiläraren till höger i bild ©Samtiden
Demokratiläraren till höger i bild ©Samtiden

Ett annat påstående som Gholam Ali Pour menar ger upphov till funderingar är att gruppen, som uteslutande bestod av killar med invandrarbakgrund, verkligen skulle vara en klass från skolan.
− Jag har mycket svårt att tänka mig att en hel klass skulle bestå av bara invandrarpojkar, kanske i all synnerhet på Limhamn. Det är inte troligt ens på Rosengård, för i en klass går även tjejer, säger han.

Nima Gholam Ali Pour fortsätter:
− Nej – för mig kändes det som om man hade handplockat de mest störiga killarna på skolan.
När Gholam Ali Pour bad den vuxne manlige person som följde med pojkarna att identifiera sig och berätta varför han var där, fick han först inget svar. Det var först vid en andra påstötning som han upplyste om att han var lärare.
− Däremot sa han aldrig varifrån de kom. Det var polisen som berättade att de kom från Linnéskolan, säger Nima Gholam Ali Pour vidare.

Efter att polisen hade ingripit och påtalat för läraren att eleverna faktiskt var störande tog han till slut med sig sina adepter och gick från platsen.
Nima Gholam Ali Pour anmälde hela händelsen till Skolinspektionen eftersom han tyckte att Malmö stad genom skolan hade brustit i sitt ansvar att utöva tillsyn.

Till sin anmälan bifogade Gholam Ali Pour också ett par bilder, som Samtiden nu kan publicera. Här syns inte bara tydligt hur de unga grabbarna visar fingret och hur polisen håller dem på avstånd från politikerna, utan också hur läraren, till synes helt obekymrad, står alldeles intill. Den lärare som alltså inte på något sätt uppfattande hur hans elever betedde sig.

Nu har Skolinspektionen kommit fram till att ingen skugga faller över Malmö stad och skriver i sitt beslut att det inte är ”visat att Malmö kommun brutit mot bestämmelserna när det gäller tillsynsansvar för eleverna”. Myndigheten slår också fast att skolan har ett uppdrag när det gäller undervisning i demokratifrågor, samtidigt som det betonas att skolan ska se till att eleverna inte ”äventyrar den allmänna ordningen”.

Enligt Malmö stad var det två lärare som under en lektion i SO-ämnen tog med eleverna till torgmötet där uppgiften var att ställa frågor, debattera och argumentera. Men enligt Nima Gholam Ali Pour blev det inte så mycket argumenterat med ord. I ställer visades obscena gester.

Lärarna har dessutom hävdat de tog med sig gruppen tillbaka till skolan efter att en enda elev – enligt polisen – hade uppfört sig närgånget.
Ord står alltså mot ord – och bild.
Varför Skolinspektionen inte har tagit hänsyn till detta senare bevis, kan Nima Gholam Ali Pour inte förstå:
− Här syns ju tydligt vad som skedde, säger han.

Samtiden har varit i kontakt med skolans rektor, Johan Revemark, för att få ett samtal kring händelserna i maj och skolans förhållningssätt till värdegrundsfrågor, men Revemark uppger för det första att han inte har tid, för det andra att han inte har något att tillägga utöver vad han sagt i den utredning han tidigare har gjort

Johan Revemark lovade att genast maila utredningen till Samtiden, men ett flera timmar efter telefonsamtalet har handlingen ännu inte kommit.

Den 26 oktober fick Nima Gholam Ali Pour en liten Facebookhälsning från en Ayoub Thalil, som uppger sig vara elev på Linnéskolan: ”gris jag var en av eleverna i linneskolan. du är krasch”, var Thalils budskap, vilket väl utan överdrift kan sägas rimma ganska illa med både den värdegrund och den argumentationsteknik som han, enligt skolan, ska ha undervisats i och om.
bild3